Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Telefonplan

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin och lägger grunden för det fortsatta arbetet mot kunskapskraven och den egna personliga utvecklingen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Under terminen presenteras elevernas kunskaper mot kunskapskraven kontinuerligt i Schoolsoft. Ett skriftligt omdöme delas ut i samband med vårterminens slut. Det skriftliga omdömet har framåtsyftande kommentarer och berör samtliga ämnen eleven har haft undervisning i under året. Omdömet sedan ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Betyg (åk 6-9)

Under terminen presenteras elevernas kunskaper mot kunskapskraven kontinuerligt i Schoolsoft. Betygsutdelning sker två gånger per år ett vid höstterminens och vårterminens slut.

Hittade du inte vad du letade efter?