SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Telefonplan

Delaktighet och samverkan

Vittra Telefonplan har ett föräldraråd som träffas ett antal gånger per läsår. Protokollen från föräldrarådet finns att se på schoolsoft.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, vårdnadshavare och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?