SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Telefonplan

Psykologisk insats

Psykologen är en del av elevhälsan. I elevhälsans psykologiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans psykologiska insats har till uppgift att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärmiljö för eleverna.

Den psykologiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare
    och pedagoger
  • i samarbete med pedagoger och övrig elevhälsa genomföra insatser som undanröjer hinder för elevernas lärande

Synpunkter och klagomål

Vittras samordnande psykolog svarar gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans psykologiska verksamhet.

Hittade du inte vad du letade efter?