SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Våra traditioner

I årskurs nio avslutar eleverna alltid grundskolan med att gemensamt åka till Drakudden, där de övernattar tillsammans med pedagoger och föräldrar från ansvarsgruppen. År nio har också en gemensam avslutning på skolan i form av ”niornas middag”, kvällen anordnar årskurs åtta och skolpersonalen gemensamt. På niornas middag är alltid elevernas undervisande pedagoger med för att tacka dem för tiden här samt önska dem lycka till inför nya utmaningar i gymnasiet.

Två gånger per läsår har skolan alltid gemensamma kulturdagar. Syftet med kulturdagarna är att eleverna skall lära känna varandra över arbetslagen för att skapa trygghet och gemenskap på skolan. Vi arbetar mycket med skolans förhållningsätt och ordningsregler och ser kulturdagarna som en viktig del i det arbetet. Eleverna åldersintegreras då i mindre grupper över hela skolan.

Två gånger per läsår har arbetslagen frukostmingel. Skolan bjuder då in föräldrarna i arbetslaget för att ta del av elevernas pågående arbete i projekten eller i ämnesundervisning samt bjuder på fika.

Hittade du inte vad du letade efter?