SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Uppföljning och dokumentation

Betyg åk 6-9 (Period 3 och 6)

Betygsutdelning sker två gånger per år. Vid höstterminens och vårterminens slut får eleverna betyg utdelade på avslutningsdagen (hemskick vid frånvaro). Betygen publiceras även på skolavslutningsdagen i SchoolSoft.

Skriftligt Omdöme åk 1-5 (Period 6)

Ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft undervisning i under året delas ut i samband med vårterminens slut (hemskick vid frånvaro) och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Vittraomdöme åk F-9 (Period 6)

Eftersom vi ser hela elevens utveckling som viktig sätter vi även upp mål för elevens personliga utveckling. I slutet av läsåret skriver vi ett omdöme om elevens utveckling i övrigt, ett Vittraomdöme. Eleven får sitt Vittraomdöme i slutet av varje läsår. Detta tillsammans med det Skriftliga omdömet eller betyg ger en helhetsbild av elevens utveckling.

Vittraboken (Löpande arbete)

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens skolgång. För åk 4-9 är den digital.

IUP (Individuell Utvecklingsplan) åk F-9 (Period 1 och 4)

Elevens IUP skapas under IUP-samtalet som hålls i början av höstterminen samt i början på vårterminen då elevens mål revideras utifrån elevens utvecklingsområden. Detta är ett levande dokument som eleven utgår från i sin skolgång. IUP-samtalet leds av elevens ansvarspedagog tillsammans med föräldrarna och eleven.

Hittade du inte vad du letade efter?