SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Kommunikation mellan skola och hem

Veckobrev

För att beskriva aktuella händelser i ansvarsgruppen och på skolan samt ge information om saker som sker kommande vecka/veckor, skriver ansvarspedagogen ett veckobrev. Detta mejlas ut till föräldrar i slutet på veckan samt läggs upp i SchoolSoft. Utöver detta skickar rektor ett informationsbrev i slutet av varje period.

Unikum

Lärplattform
Från detta läsår kommer vi att arbeta med en ny lärplattform som heter UNIKUM. Frånvaro registreras fortsatt i Schoolsoft och det kommer att finnas en länk i UNIKUM för att komma till Schoolsoft. Innan föräldramötet den 20/8, kl 17.00 – 17.45 kommer vi att visa UNIKUM och hur man kommer vidare till Schoolsoft. I samband med denna information alternativt under föräldramötet bokar du utbildning i UNIKUM. 27, 28 eller 29 augusti kl 18-20.

I Unikum dokumenterar vi elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här sköts allt från schema till bedömning, IUP, och omdömen. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven får ni i hemmet tidigt information om det innan den formella dokumentationen sker i UNIKUM.

Facebook

Här publicerar vi bilder på lärandet i skolan. Följ oss gärna för att ta del av ditt barns skolgång. Glöm inte lämna in blanketten ”fototillstånd”.

Hittade du inte vad du letade efter?