SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Simin Roodechi-Ghods
Vittra Sollentuna, Sollentunavägen 189, 19135 Sollentuna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Simin Roodechi-Ghods, telefon 08-625 33 38 eller mejl simin.roodechighods@vittra.se

Skolläkare: kontaktas genom skolsköterskan.

Skolkurator: Nathalie Ringvall, telefon 08-6253339 eller mejl nathalie.ringvall@vittra.se

Specialpedagog: Jerry Lindberg, mejl jerry.lindberg@vittra.se

Socialpedagog: Tove Öh, mejl tove.oh@vittra.se

Socialpedagog: Ahmad Hussein, mejl ahmad.hussein2@vittra.se

Skolpsykolog: Annika Ehnsjö, kontaktas via vår skolsköterska.

Rektor: Marie Holmlund, telefon 08-625 33 33, mejl marie.holmlund@vittra.se

Biträdande Rektor: Shabo Rhawi, telefon 08-624 33 46, mejl shabo.rhawi@vittra.se 

 

Hittade du inte vad du letade efter?