SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Lovisa Holmlund
Vittra Sollentuna, Sollentunavägen 189, 19135 Sollentuna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Lovisa Holmlund, telefon 08-625 33 38 eller mejl lovisa.holmlund@vittra.se

Skolläkare Nina Englyst: kontaktas genom skolsköterskan.

Skolkurator: Nicole Etminan, telefon 08-6253339 eller mejl nicole.etminan@vittra.se

Specialpedagog: Louise Olausson, mejl louise.olausson@vittra.se

Socialpedagog: Ahmad Hussein, mejl ahmad.hussein@vittra.se

Skolpsykolog: Sara Edström, mejl sara.edstrom@pysslingen.se

Rektor: Marie Holmlund, telefon 08-625 33 33, mejl marie.holmlund@vittra.se

Biträdande Rektor: Katarina Bjurs, telefon 08-625 33 41, mejl katarina.bjurs@vittra.se

 

Hittade du inte vad du letade efter?