×

Fritidshem på Vittra Södermalm

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför är vår fritidsverksamhet en naturlig förlängning av skoldagen. Här kan du läsa mer om våra öppettider och aktiviteter.

Hos Vittra Södermalm riktar sig fritidsverksamheten till barn i årskurs 3 och Fritidsklubben till barn i årskurs 4–6.

Morgon

Fritids har öppet 7.30–8.30. Då ger vi barnen en lugn start på morgonen i fritidslokalen där de kan välja att spela spel, läsa eller bygga med lego.

Eftermiddag

Fritids har öppet 14.00–17.15 och erbjuder olika aktiviteter, ofta utomhus. Se därför till att ditt barn har kläder efter väder.

Måltider på fritids

Mellanmål serveras 14.10–14.30. Fritidsklubben serveras mellanmål 15.10–15.30.

fritidshem

Har du frågor om vårt fritidshem?

Kontakta oss för att få personlig hjälp och svar på dina frågor.