SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Södermalm

Om Vittra Södermalm

Välkommen till en skola med eleverna i fokus, jag heter Gunilla Wardau och är rektor på Vittra Södermalm. Vår verksamhet, som ligger på en av Stockholms vackraste adresser, har funnits sedan år 2000. De flesta av våra elever kommer från närområdet, men många väljer att resa lite längre för att få gå på vår skola.

Vi strävar efter goda kunskapsresultat och hög rekommendationsgrad bland föräldrar och elever. Vi arbetar aktivt med barns och elevers utvecklingsplaner och de förväntas delta aktivt i sin egen utveckling, allt efter ålder och förmåga. Vi använder en loggbok, Vittraboken, vilken skolbarnen har med sig under hela skoldagen för att hålla sin individuella utvecklingsplan levande.

På Vittra Södermalm arbetar vi sammanhangsstyrt och ämnesintegrerat utifrån elevens behov. Vi arbetar ämnesvis men också med ämnesöverskridande projekt för att väcka intresse och sätta kunskaper i ett sammanhang så att de kan växa. Att få eleverna att förstå sammanhang och känna lust att lära sig är något vi alltid strävar efter. Skolans lärmiljö präglas av öppenhet och eleverna förväntas tillsammans med lärare och övrig personal på skolan ta ansvar för sin arbetsmiljö.

På skolan har vi skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och socialpedagoger som tillsammans med mig bildar skolans elevhälsoteam. Vi arbetar med att barn och elever ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna lära sig.

Kvalitetsarbete och skolutveckling är ständigt i fokus på Vittra Södermalm och vår strävan är alltid att bli bättre. Det är en glädje för mig som rektor att få leda skolans engagerade lärare och personal, vilka tar sig an sitt arbete och framförallt våra barn och elever med stor entusiasm varenda dag.

Gunilla Wardau
Rektor

Hittade du inte vad du letade efter?