SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Södermalm

Resultat från Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.  Vittra Södermalm besöktes av Skolinspektionen den 21 november 2016.

 

Måluppfyllelse och resultat

Kunskapsresultat

Årskurs 9

Enligt Skolverkets nationella statistik (SIRIS) var det genomsnittliga meritvärdet läsåret 2014/15 258 poäng för elever i årskurs 9, vilket var högre jämfört med i riket där motsvarande siffra var 225 poäng. Andelen elever som läsåret 2014/15 var behöriga till yrkesprogram och till högskoleförberedande program var 100 procent. Enligt skolans egen statistik för läsåret 2015/16 var andelen som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 87 procent. Motsvarande andel för riket var 77 procent.

 

Årskurs 6

Enligt Skolverkets nationella statistik (SIRIS) var andelen elever som nådde kunskapskraven i samtliga ämnen läsåret 2015/16 100 procent.

 

Årskurs 3

Enligt skolenhetens inrapporterade material för läsåret 2015/16 uppnådde samtliga elever i årskurs 3 de nationella kunskapskraven i de naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena. I ämnet svenska uppnådde 80 procent de nationella kunskapskraven och i ämnet matematik uppnådde 82,5 procent av eleverna de nationella kunskapskraven.

 

Trygghet och studiero

Enligt skolans kvalitetsrapport år 2016 ligger trivselgraden på 80 procent på skolan. Indexgraden för studiemiljö ligger på 66 procent.

 

Skolinspektionens beslut Vittra Södermalm

Skolinspektionens hemsida

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?