SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Södermalm

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, en på hösten och en på våren. Inbjudan kommer via mail och Schoolsoft.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola har ett föräldraråd med ett antal föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet anmäler man sitt intresse till rektor. Föräldrarådet träffas en gång per period och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Matråd

Matrådet träffas några gånger per termin. Elever från samtliga klasser, representanter från köket och personal från skolan.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?