SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Södermalm

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:

Skolsköterska
Sandbacksg 10
116 32 Stockholm

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Gunilla Wardau,08-6156640 gunilla.wardau@vittra.se
Skolkurator: Linda Nielsen linda.nielsen@vittra.se På plats onsdagar och torsdagar
Specialpedagog: Maud Torstensson 070 304 16 59 maud.torstensson@vittra.se
Skolsköterska: Ulrika Andersson, 08- 402 39 41 ulrika.andersson@vittra.se  På plats: tisdag, onsdag och torsdag.
Skolläkare: Susanne Beving, kontaktas via skolsköterskan.
Socialpedagog: Helena Parborn (senior), helena.parborn@vittra.se
Socialpedagog: Kristina Holmgren (junior), kristina.holmgren@vittra.se
Skolpsykolog: Jonny Klingvall jonny.klingvall@vittra.se
Speciallärare: Pia Höglund-Hult pia.hoglund-hult@vittra.se

Hittade du inte vad du letade efter?