Större lokaler för Vittra Södermalm

I höst 2022 flyttar Vittra Södermalm in i nya lokaler, som ligger precis i anslutning till våra tidigare. Vi har varit trångbodda ett tag, så vi är väldigt glada över att vi nu kommer få tillgång till större utrymmen.

Vi lämnar ifrån fem mindre klassrum och får istället fem nya, större. Vi kommer alltså inte att flytta, utan bara byta ut vissa lokaler till det bättre.

I samband med detta kommer vi också att få en ny ingång, och kommer alltså inte att behöva dela entré med Sjölins gymnasium längre. Tanken är att årskurs 4–6 kommer att hålla till i de nya lokalerna, där de kommer ha sitt hemklassrum och alla teoretiska ämnen. Även årskurs 7 kommer att ha sina teoretiska ämnen där.

Vi får också tre nya grupprum och en rastyta inomhus – vilket underlättar för grupparbeten och vår sociala gemenskap. Lokalerna är dessutom redan helt nyrenoverade – vi kan flytta in direkt utan att behöva anpassa något, mer än att vi ska byta ut färgen på skåpen.

Lediga platser

Eftersom vi till hösten kommer ha större lokaler kan vi därför ta emot fler elever. Vi har lediga platser i vissa av våra årskurser – ställ dig i vår kö på knappen nedan.

Uppehållsrum på Vittra Södermalm