SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sjöstaden

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Föräldraråd

Vittra Sjöstaden har ett föräldraråd där föräldrarepresentanter träffas tillsammans med förskolechefen kontinuerligt under läsåret. För att ingå i rådet anmäler du ditt intresse till Ole Hass. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?