Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sjöstaden

Bild på rektor

Kontakt

E-post: sjostaden@vittra.se
Telefon: 08-556 979 65

Besöksadress

Lugnets Allé 60
12068, Stockholm

Information om förändring på Vittra Sjöstaden

Vår skola är en av tre Vittraskolor inom radien av 5 km, och vi på Vittra Sjöstaden har de senaste åren inte lyckats fylla våra skolklasser, vilket i sin tur påverkat kundnöjdhet och kvalitet.  Därför har vi beslutat att på sikt omvandla Vittra Sjöstaden till en renodlad förskola. Det innebär att vi inte kommer att ta emot fler elever framöver utan hänvisar istället sökande elever med familjer till vår systerskola Vittra Luma Park, för elever i förskoleklass till årskurs 3, samt till Vittra Södermalm för blivande årskurs 4 till 9. De elever som idag går lågstadiet hos oss kommer att få gå kvar till och med årskurs 3, medan de elever som till hösten början årskurs 4 till årskurs 9 kommer att erbjudas plats på Vittra Södermalm. Information om förändringen har kommunicerats till anställda, vårdnadshavare, elever och till de familjer som står i vår kö, i möten och mejl.

Har du frågor eller funderingar som rör förändringen eller verksamheten på Vittra Sjöstaden? Kontakta gärna mig.

Ole Hass
Rektor och förskolechef

Rektorn har ordet

Jag heter Ole Hass och är rektor och förskolechef på Vittra Sjöstaden. Hos oss går 110 barn på förskolan och 200 elever i grundskolan.

På Vittra Sjöstaden får barn och elever tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra. Vi arbetar med utgångspunkt i varje elevs behov och förmågor. Här får varje barn och elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på skolan. Vi uppmuntrar våra barn och elever till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi vill att våra barn och elever ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer.

För oss är det viktigt att alla barn och elever trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn och elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på.

Vittra Sjöstaden kommer på sikt att bli en renodlad förskola, vilket gör att vi inte länge kan erbjuda nya elever plats i vår förskoleklass eller grundskola. Verksamheten på förskolan påverkas inte av förändringen i skoldelen utan där fortsätter vi att ta in barn löpande under året. Vill du veta mer om vår förskola och boka en visning av vår förskoleverksamhet, kontakta då vår administratör på: sjostaden@vittra.se.

Vänliga hälsningar,

Ole Hass
Rektor och förskolechef

"Jag gillar att gå på Vittra Sjöstaden för att min klass är social och att mina lärare får mig att längta till speciella pass. Jag trivs jättebra i skolan. "
"Jag gillar Vittra Sjöstaden för att alla brukar vara med alla och att ingen är ensam. Lärarna är också snälla och hälsar glatt varje elev välkommen varje morgon. "
"Jag gillar att gå här eftersom att vi jobbar med olika teman. Ett tema kan vara ”Andra världskriget” och då jobbar vi med det i nästan alla ämnen. Det gör det lättare och roligare att komma ihåg fakta och annat."

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?