Webbshop SchoolSoft Ställ ditt barn i kö

Vittra Sjöstaden

Bild på rektor

Kontakt

E-post: sjostaden@vittra.se
Telefon: 08-556 979 65

Besöksadress

Lugnets Allé 60
12068, Stockholm

Besök oss

För att du och ditt barn ska få en bra bild av hur det är att gå hos oss kan ni boka in en personlig visning. Ring eller mejla oss så bestämmer vi gemensamt ett datum som passar.

Skolan

Öppet Hus den 1/2 kl. 8:30-11:15. Vi samlas 8:15 i matsalen. Ta chansen att vara med en halvdag i vår verksamhet. Anmäl dig till respektive Arbetslagsledare.  Som förälder lämnar och hämtar du barnet, men är inte med under skoldagen.

Miniorer (F-3): Frida Lindkvist
Juniorer (4-6): Carl-Johan Osvald
Seniorer (7-9): Anjali Srikkanth

Förskolan

Vi har ett Öppet hus kl. 15:00-17:00 den 1/2 2017. Vi samlas 15:00 ute på stora gården intill fjärilsparken. Välkomna!

Rektorn har ordet

Jag heter Ole Hass och är rektor och förskolechef på Vittra Sjöstaden. Hos oss går 110 barn på förskolan och 200 elever i grundskolan.

På Vittra Sjöstaden får barn och elever tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra. Vi arbetar med utgångspunkt i varje elevs behov och förmågor. Här får varje barn och elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på skolan. Vi uppmuntrar våra barn och elever till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi vill att våra barn och elever ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer.

För oss är det viktigt att alla barn och elever trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på.

I skolan leder våra lärare undervisningen och följer tillsammans med eleven och dig som förälder, elevens utveckling. Våra lärare är med eleverna under hela skoldagen, vilket gör att vi får en nära pedagogisk relation och kan se till hela elevens behov.

Vänliga hälsningar,

Ole Hass
Rektor och förskolechef

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?