×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Samsets förskola i Jönköping

Vittra Samsets förskola består av fyra avdelningar; Ängen med 1-2-åringar, Kullen med våra 3-åringar, Dungen med 4-åringar samt Dalen där våra 5-åringar går.

Alla avdelningar börjar morgonen med en Vittrasamling klockan 09:00. Under Vittrasamlingen pratar vi till exempel om vilken dag det är, hur många barn som är på förskolan just denna dag och med hjälp av bildstöd går vi igenom vårt schema för dagen. Efter samlingen sker olika aktiviteter som till exempel arbete utifrån projekt, utevistelse på gården eller kanske en utflykt i närområdet.

Lunch äter vi klockan 11.00 på våra egna avledningar. Efter lunchen erbjuds alla barnen en vila. De allra minsta barnen brukar sova inomhus på madrasser och vilan för de äldre barnen brukar se olika ut. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål på avdelningarna. Efter mellanmålet går vi antingen ut och leker på gården eller är inne och leker på våra avdelningar.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Inskolning på förskolan

När du tackat ja till din plats får du ett välkomstbrev med all information.

På Vittra Samset har vi en föräldraaktiv inskolning som innebär att du som förälder är med ditt barn under första inskolningsveckan. För barn i ålder 1–3 är du med tisdag–onsdag 9.00–12.00 och torsdag–fredag 9.00–13.00. För barn i åldern 3-5 år är tiderna 11.00–15.00 tisdag–fredag. Under den här tiden är du aktiv i verksamheten och tar hand om ditt barn och till exempel byter blöjor. Resterande dagar av den två veckor långa inskolningen vill vi att du är på stand-by på telefon. Efter ett par veckor har vi ett uppföljningssamtal i grupp.

Ta med blöjor och extrakläder, exempelvis regnkläder och gummistövlar och ett ombyte (strumpor, underkläder, överdel och underdel). För de barn som sover ute under dagen behövs en vagn. Ta även med en snuttefilt och napp om ditt barn använder det.

En pedagog sitter med en ung elev i knät och läser en bok

Välkommen att besöka oss på Vittra Samset

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.