×
 

Om oss på Vittra Samset

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

På Vittra Samset arbetar vi med sammanhangsstyrt lärande i projekt. Det gör att våra elever lär sig samarbeta och kan placera det de lär sig i ett större perspektiv. Det i kombination med Motivationslyftet, där vi tränar mentala förmågor för att känna harmoni och balans i livet, gör att våra elever förstår samhället bättre genom att lära känna sig själva.

Vittra Samset ligger i fräscha lokaler som byggdes 2015, vackert beläget på Samset med naturen runt hörnet. Skolan startades 2013 och idag går barn och elever hos oss i åldrarna 1 till 16 år.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
Engagerad lärare hjälper en elev i ett klassrum på Vittra