SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Sjukanmälan gör du på SchoolSoft. Vid frånvaro del av dagen ex tandläkarbesök kontakta respektive ansvarspedagog per E-post. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Sjukanmälan till förskolan gör du till respektive avdelning innan kl. 08.00. Du behöver inte göra sjukanmälan varje dag utan återkommer till förskolan senast kl. 15.00 dagen innan ditt barn
kommer tillbaka.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Inga ledigheter utöver loven beviljas för åk 3 och åk 6 på vårterminen på grund av nationella prov. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Blanketten för ansökan om ledighet får ni av ansvarspedagogen.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast tre veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledig. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut. Ditt barns tider samt ledighet lägger ni in under Mina tider på SchoolSoft.

Hittade du inte vad du letade efter?