SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Om Vittra Samset

Vittra Samset startade 2013 i paviljonger och 2015 invigde vi vår nybyggda förskola och skola. Vittras engagerade pedagoger har glädjen att ta hand om drygt 300 barn och elever från 1-16 år. Skolan är vackert belägen på nybyggda området Samset med naturen i direkt anslutning till våra utemiljöer.

På Vittra Samset är motiverande lärande, tydlig struktur och trygg kultur i fokus. Vår vision är att alla våra barn och elever ska formas till ansvarstagande medmänniskor som värnar om varandra och vår omvärld. För att göra det möjligt arbetar vi med att få barn och elever att känna tillit till sig själva och sin egen förmåga. Detta skapar vi genom en nära pedagogisk relation mellan elev och pedagog.

En förutsättning för att kunna lära sig är att känna sig trygg. På Vittra Samset arbetar vi aktivt med värdegrund och förhållningssätt. Under uppstartsperioden som inleder varje läsår arbetar vi tillsammans fram vårt gemensamma förhållningssätt, hur vi är oss mot varandra på vår skola. Där lägger vi grunden till en härlig stämning på skolan där vi strävar efter att alla elever ska vara trygga nog att ha mod att vara sig själva samt att vara måna om varandra och vår fina lärmiljö.

Vi tror att höga förväntningar på barn och elever samt goda ledaregenskaper är viktiga faktorer för lärande. Våra pedagoger är engagerade och jobbar med att skapa sammanhang i undervisningen. Detta tror vi skapar lust att lära. Vi vill arbeta för att var och en ska nå sin fulla potential kunskaps- så väl som värderingsmässigt. Alla tar till sig kunskap på olika sätt och det är vår uppgift att hjälpa eleverna att hitta sin väg till kunskap.

Varm välkommen till oss på Vittra Samset!

Emma Simonsson
Rektor Vittra Samset

Hittade du inte vad du letade efter?