SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin, varav det första ligger under uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Fritidsråd

Regelbundna möten sker på våra fritidshem.

Föräldraråd

Vittra Samset har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter. För att ingå i rådet ansöker man hos rektor. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?