SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Fritidshem

För oss är det viktigt att eleverna upplever att skoldagen hänger ihop. Därför har vi integrerat fritidshemsverksamheten till en naturlig förlängning på skoldagen och den obligatoriska verksamheten.

Vittra Samsets fritidshemsverksamhet värdesätter och tror på en meningsfull fritids med en god pedagogiska inriktning där eleverna stimuleras och utmanas till utveckling och livslångt lärande. Detta når vi genom lek, skapande, teknik, natur och miljö samt kultur, hälsa och rörelse. Eleverna ges också möjlighet till inflytande och delaktighet över innehåll och form i det aktiva lärandet på fritidshemmet.

Fritidshemsverksamhetens veckoplanering finns uppsatt på respektive avdelning.
Fritidshemsverksamheten pågår mellan kl. 06.00 – 08.00 samt efter skolans slut fram till kl. 18.00.

Morgonfritids

Under dagens första stund planerar vi gemensam omsorg för barnen i förskolan och skolans fritidshemselever i förskolans lokaler. Kl 06.45  lämnar fritidshemseleverna förskolan och går till fritidshemmet Lagunen. Frukost serveras kl. 07.10 i matsalen och därefter är verksamheten förlagd utomhus tills skolan börjar 08.00

Eftermiddagsfritids börjar när skoldagen slutar. Mellanmål serveras mellan kl. 14.00 – 15.00 i matsalen. Eleverna har aktiviteter på respektive fritidshemsavdelning fram till kl. 17.00. Därefter slås avdelningarna ihop. Mellan kl. 17.00 – 18.00 så hämtas eleverna på förskolan.

Veckobrev

Varje vecka skickar pedagogerna i fritidshemsverksamheten ut ett informationsbrev i form av ett mejl till dig som vårdnadshavare.

SchoolSoft

I SchoolSoft anmäler du fritidshemstiderna för ditt barn. Du kan anmäla tider för flera veckor samtidigt men anmälan/ändringar för kommande vecka ska föras in senast torsdag veckan före aktuell vecka. Därefter kan inga ändringar göras i SchoolSoft. Ditt barn har rätt till omsorg under den tid du arbetar, övrig tid är ditt barn ledigt från fritidshemmet.

Utvecklingssamtal

I samband med vårens utvecklingssamtal erbjuds du som vårdnadshavare även ett samtal tillsammans med ditt barn med fokus på fritidshemsverksamheten.

Lov och UF-dagar

Under loven och UF-dagarna är det fritidshemsverksamhet under hela dagen för de elever som har behov av omsorg då vårdnadshavare arbetar. (Vissa UF-dagar är även fritidshemsverksamheten stängd, se datum för detta under läsårstider.)

Fritidsavgift

Fritidsavgifterna här på Vittra Samset, följs efter Jönköping Kommuns avgiftstabell.Jönköping Kommun avgiftstabell

Uppsägning av fritidsplats

Vid uppsägning av fritidsplats måste detta meddelas till vår administratör Madeleine Brissman, samt fylla i blanketten som finns högre upp på sidan (uppsägning), men det går också bra att hämta en hos Madeleine. Det är alltid en månads uppsägningstid när man säger upp sin fritidsplats.

Hittade du inte vad du letade efter?