SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Den dagliga verksamheten

Vittra Samsets verksamhet präglas av Vittras tre kärnvärden; ansvarstagande, tydlighet och inkluderande. Det innebär att alla på förskolan tar ansvar för vårt uppdrag och att den gemensamma miljön är utvecklande, tillåtande och trygg. Det är en plats där varje barn kan komma till sin rätt och få möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Vi har en medvetenhet och en långsiktighet i allt vi gör.

Vi på Vittra Samsets förskola ser till alla människors lika värde. Vi har en inkluderande lärmiljö och vi tror att alla föds med en inneboende nyfikenhet och lust att lära. Vi tränar barnen i att ta eget ansvar och ha inflytande över deras lärande, både det kunskapsmässiga och det sociala. Vi har ett gemensamt förhållningssätt, en tydlig kultur och struktur.

Vi lägger stor vikt i vårt arbete att stärka barnets självkänsla som är en av de viktigaste grundstenarna för att kunna utvecklas, att erövra ny kunskap och bli trygga självständiga individer.

Förskoleavdelningar

Vittra Samset har fem förskoleavdelningar:

Ängen & Mossen – barn i åldrarna 1-2 år.

Kullen –  3 år.

Dungen – 4 år.

Dalen –  5 år.

Morgonrutin

Under dagens första stund planerar vi gemensam omsorg för barnen i förskolan och skolans fritidshemselever i förskolans lokaler. Innan frukost lämnar fritidshemseleverna förskolan och går till fritidshemmet Lagunen.

Frukost serveras kl. 06.45 och kl 09.00 erbjuder vi barnen ett mellanmål bestående av frukt och smörgås.

Eftermiddagsrutin

Under dagens sista stund, 17.00 – 18.00, har vi gemensam omsorg för barnen i förskolan och skolans fritidshemselever i förskolans lokaler.

Ansvarspedagog

Förskolans barn är uppdelade i olika ansvarsgrupper. I varje ansvarsgrupp finns en ansvarspedagog som är legitimerad förskollärare. Ansvarspedagogerna, tillsammans med biträdande förskolechef och förskolechef, ansvarar för att verksamheten håller hög kvalitet, leder utvecklingsarbetet samt säkerställer att alla pedagoger arbetar utifrån förskolans styrdokument. Både de nationella styrdokumenten och Vittras verktygsguider.

Daglig samling

Varje dag har vi samling där går vi igenom vilka barn som är hos just idag och vad som händer under dagen. I samlingen gör vi olika aktiviteter så som uppmärksammar vilken dag och månad det är, sjunger, läser och ibland gör vi någon övning.

Hittade du inte vad du letade efter?