SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Förskolan har ett föräldramöte per termin, datum för detta varierar. På mötet diskuterar vi aktuella frågor eller utifrån ett tema.

Föräldraråd

Vittra Samset har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från både skola och förskola. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. För att ingå i rådet ansöker man hos rektorn/förskolechefen.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?