SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Ezmira Huzejrovic
Vittra Samset
Samsetgatan 60
554 49 Jönköping

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Emma Simonsson

Bitr. rektor: Ulrika Lindblad

Specialpedagog: Therese Lindbom

Kurator: Alexandra Issa Kullenbäck

Skolsköterska: Ezmira Huzejrovic

Skolläkare: Christer Forsell

Hittade du inte vad du letade efter?