SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro förskola

Sjukanmälan till förskolan gör du i Förskoleappen men det går också bra att ringa på 08-556 146 45 eller 08-556 146 43 innan kl. 08.00. Du behöver inte göra sjukanmälan varje dag utan återkommer till förskolan senast kl. 13.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Sjukfrånvaro skola

Sjukanmälan till skolan gör du på SchoolSoft, https://sms8.schoolsoft.se/vittra innan kl. 08.00. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet, såvida inte sjukanmälan är gjord eller eleven fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaro med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ledighetsblanketten hittar ni på SchoolSoft samt till höger på denna sida.

Ledighet från fritidshemmet och förskolan

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Föräldrar med barn på fritids gör detta i SchoolSoft och föräldrar till barn på förskolan får en blankett att fylla i och lämna åter. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. Vi påminner om detta i god tid innan lovet i det veckobrev som ansvarspedagogen skickar ut.

Hittade du inte vad du letade efter?