SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Om Vittra Saltsjö-Boo

Vittra Saltsjö-Boo är en förskola och skola där alla barn och elever får möjligheter att att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och närvarande vuxna. Vårt mål är att våra barn och elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för. När våra elever lämnar oss i åk 9 så är vårt mål att alla elever ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen och vårt uppdrag under deras skoltid är att hjälpa och stötta dem så att de når sin fulla potential. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt var 6:e vecka och stämmer också av elevernas kunskapsresultat. På så sätt får vi veta hur vi ska ta nästa steg.

Vår verksamhet grundar sig på nära pedagogiska relationer, där vuxna är närvarande bland eleverna under hela skoldagen. Det gör att alla barn och elever blir sedda. På så sätt har vi möjlighet att snabbt göra insatser och anpassa verksamheten efter barnens och elevernas behov. Våra dagliga samlingar bidrar också till en trygg lärmiljö och att alla barn och elever blir sedda.

En annan viktig grund är relationerna med föräldrar. Vi vill ha ett nära samarbete med hemmet så att vi tillsammans kan stötta barnen och eleverna på bästa sätt. Vi har regelbundna träffar under året såsom utvecklingssamtal två gånger per läsår, föräldramöten och föräldrafika. För förskolan och minorerna är även hämtning och lämning viktiga avstämningstillfällen.

Vittra Saltsjö-Boo är en förskola och skola där barn, elever, lärare och pedagoger trivs, utmanas och utvecklas!

Anna Björnsson
Förskolechef och rektor

Hittade du inte vad du letade efter?