SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17)

Vittra Saltsjö-Boo 1

Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17)

Vittra Saltsjö-Boo 2

Betygsresultat åk 9 (läsår 2016/17)

Då andelen elever som når lägst E i alla ämnen och andel med gymnasiebehörighet baseras på färre än tio elever saknas uppgift i Skolverkets databas SIRIS p.g.a. sekretess.

Vittra Saltsjö-Boo 5

Hittade du inte vad du letade efter?