SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vid två tillfällen per termin har vi föräldramöten, varav det första är måndagen den 28 augusti, och det andra torsdagen den 16 november. Vi kommer på det första mötet bland annat att gå igenom SchoolSoft och hur vi arbetar med verktyget. Under det andra mötet kommer vi att gå igenom resultatet av Lilla kvaliteten.

Vårens föräldramöten är tisdagen den 23 januari då vi går igenom vårterminen samt torsdagen 12 april då vi har Stora Kvaliteten  som tema.

Elevråd

Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från miniorlaget, juniorlaget och seniorlaget samt förskolan. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Meddela rektor om du är intresserad av att delta. Datumen läggs ut på SchoolSoft vid terminsstart.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten.Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?