SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Välkomna till fritids!

På vårt fritids arbetar vi kompletterande till skolans verksamhet. Vi erbjuder barnen fritidsaktiviteter som på olika sätt knyter an till målen i läroplanen. Vi arbetar mot att barnen ska att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i gruppen på fritids liksom i samhället i stort. Att barnen får en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidstid är viktigt liksom att de har roligt och känner sig trygga.

 

Vi som arbetar på fritids ser barnen under hela deras dag då vi fungerar som ett stöd i klasserna under skoltid och är ute med barnen på rasterna, något som skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet.

 

Under fritidstid har barnen möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna intressen, men lockas även att prova på nya aktiviteter för att på så sätt stimuleras och utvecklas. Vår verksamhet består av en bra balans mellan aktiviteter såväl inomhus som utomhus.

 

Att barnen får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten värderas högt.

 

Varje vecka ges barnen möjlighet att delta i aktiviteter inom följande områden:

 

Samhälle – Lekar, övningar och diskussioner om normer och regler, demokrati, barns rättigheter och hållbar utveckling är lite av det som kan stå på schemat då vi erbjuder aktiviteter inom detta område.

 

Natur och utevistelse – Här får barnen bland annat utforska den närliggande naturen och får lära sig vad man får och inte får göra när man vistas i vår natur. Att lära sig hitta i närområdet och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt ingår också.

 

Lekar och fysiska aktiviteter – Lekar, olika idrotter och samarbetsövningar är lite av det som barnen får prova på. Barnen får också lära sig om sin hälsa samt att röra på sig på olika sätt och i olika miljöer.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer – Här får barnen prova på att skapa genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, lek, musik, dans och drama. Barnen får testa på olika material, redskap och tekniker.

 

Den fria leken har också ett stort utrymme på vårt fritids. Detta eftersom det är då som barnen får grepp om de sociala reglerna och normerna. Under den fria leken stärks även vi-känslan och barnen utvecklar sin förmåga till sociala relationer och samspel med andra barn.

 

Fritidsverksamheten pågår mellan kl: 6.30 och 8.30 på morgonen samt mellan kl: 14.00 och 17.30 på eftermiddagen.

Hittade du inte vad du letade efter?