SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Uppföljning och dokumentation

Inskolningssamtal

Vi har inskolningssamtal med alla nya föräldrar där vi bland annat talar om rutiner, förhållningssätt och vilka förväntningar föräldrarna har på förskolan. Vi går också igenom alla praktiska saker.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker varje termin. På höstterminen skrivs en utvecklingsplan (UP) för varje barn som sedan följs upp under vårterminen tillsammans med er.

SchoolSoft

Förskolans digitala plattform där barnens förändrade kunnande och lärande dokumenteras löpande. Här läggs även veckobrev och annan information ut. I Verksamhetsloggen kan man dagligen följa förskolans pedagogiska verksamhet i ord och bilder.

Hittade du inte vad du letade efter?