SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Inskolning

När nya barn ska börja hos oss får de ett kompendium hemskickat med information om startdatum och hur inskolningen går till. Första dagen börjar med ett inskolningssamtal där vi går igenom förhållningssätt, rutiner och utbyter information om barnet. Vi tillämpar 5-dagars inskolning vilket innebär följande:

Dag 1:

Du och ditt barn kommer kl. 09.15 och syftet är att introducera barnet för den nya miljön, kamraterna och pedagogerna. Du och pedagogerna får chans att utbyta information om ditt barn och pedagogen visar var ditt barn ska hänga sina kläder, ha ombyte m.m. Denna dag är det mycket nytt för barnet och du som förälder är med under hela dagen. Hur lång dagen blir avgörs utifrån barnens behov men den pågår senast till kl. 14.00.

Vi kommer att stämma av information angående:

  • Allergier/ sjukdomar och andra särskilda behov.
  • Vistelsetider, telefonnummer, e-post och vårt dokumentationsverktyg Förskoleappen.
  • Vem som får hämta/ lämna barnet.

Dag 2

Du och ditt barn kommer kl. 09.15. Även denna dag är du som förälder med under hela dagen. Du ska finnas där som ett stöd och gärna hjälpa ditt barn att aktiveras och komma in i barngruppen. Ni stannar och äter mellanmål med oss och går därefter hem kl. 14.30.

Dag 3

Ni kommer hit kl. 09.15. Dag tre brukar barnet känna sig mer trygg i miljön och i gruppen. Du som förälder kan aktivt ta ett steg tillbaka och låta de nya vännerna och pedagogerna aktivera barnet. Du finns med i bakgrunden så att ditt barn kan komma till dig om det känner sig osäkert. Även den här dagen stannar ni till kl. 14.30.

Dag 4 och 5:

Du och ditt barn kommer till oss kl. 09.00 och en pedagog tar emot barnet. Nu brukar vi prova att du som förälder lämnar barnet och går från förskolan en stund. Det är naturligt att barnet kan bli ledset i början men pedagogerna finns där för barnet och aktiverar det. Vi vill att du som förälder finns stand-by på telefon så att vi snabbt når dig om det är något vi vill prata med dig om. Dagarna avslutas med att du hämtar ditt barn kl. 15.00.

Om det gäller ett lite äldre barn som gått på annan förskola tidigare är det vanligt att inskolningsperioden blir kortare än vi beskrivit ovan. Varje barn är en individ med individuella behov som vi självklart tar hänsyn till vid inskolningen. Vid behov kan ni tillsammans med våra pedagoger ta fram en annan lösning som passar bättre.

Efter en tid har vi ett uppföljningssamtal för att diskutera barnets första tid på vår förskola. I Förskoleappen kommer ni sedan i ord, bild och med koppling till läroplanen att kunna följa ert barns utveckling på förskolan.

Hittade du inte vad du letade efter?