SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Den dagliga verksamheten

Ansvarspedagog

När ditt barn börjar på förskolan kommer hen att få en ansvarspedagog som är ansvarig för barnet. Som förälder har du kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling. Det är med ansvarspedagogen som du har inskolningssamtal och sedan utvecklingssamtal. Ansvarspedagogen är även ansvarig för inlägg på vår digitala plattform Förskoleappen.

Daglig samling

Vi samlas varje dag och går igenom aktuella händelser och äter frukt  tillsammans. Varje dag har sitt speciella tema utifrån läroplansmålen (exempelvis matematik-, natur-, musik- eller värdegrundssamling). Samlingarna genomförs, beroende på tema, antingen i smågrupper eller alla tillsammans.

Vistelsetid

Förskolan följer Nacka kommuns regelverk, vilket innebär öppettider mellan klockan 6.30-18.00.
Alla föräldrar fyller själva i barnens vistelsetider på SchoolSoft. Om ditt behov av omsorgstid ökar eller minskar behöver du som förälder även logga in på www.nacka.se och ändra snittid där.

Hittade du inte vad du letade efter?