SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Minst ett tillfälle per termin. Höstens föräldramöte äger rum den 24 oktober och kommer att bestå av ett Mångkulturellt knytkalas. Vi kommer under kalaset även informera om SchoolSoft och Före Bornholmsmodellen. Vårens föräldramöte har Stora Kvaliteten (Vittra kvalitetsundersökning) som tema.

Föräldraråd

Vår skola/förskola har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från miniorlaget, juniorlaget och seniorlaget samt förskolan. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Meddela rektor/ förskolechef om du är intresserad av att delta.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?