SchoolSoft

Vittra Saltsjö-Boo

Bild på rektor

Kontakt
E-post: saltsjo-boo@vittra.se
Besöksadress: Edövägen 2, 132 30 Saltsjö-boo
Telefon administrationen:  08-556 146 40

Huvudmannen för Vittra Saltsjö-Boo har beslutat att avveckla verksamheten efter vårterminen 2019. Anledningen är att skolan i flera år haft ett litet elevunderlag. AcadeMedia kommer nu att erbjuda platser på andra förskolor och skolor, och i nära dialog med Nacka kommun se till att hitta lösningar som känns bra för alla barn och elever.

– Skolan har kämpat med ett litet elevunderlag i flera år och den trenden ser tyvärr inte ut att vända. Till hösten skulle det exempelvis bara ha gått totalt 18 elever på högstadiet. Det är givetvis tråkigt att behöva fatta ett sånt här beslut men med ett så litet underlag, som dessutom varierar kraftigt mellan olika årskurser, är det svårt att skapa långsiktighet och tillräckligt bra förutsättningar för utveckling, säger Anneli Wisén, utbildningsdirektör för Vittra.

-Nu lägger vi allt fokus på att säkerställa att alla barn och elever får en fortsatt utbildning av hög kvalitet. Vi kommer att erbjuda platser på flera andra AcadeMedia-skolor och vi har en nära dialog med Nacka kommun för att hitta lösningar som känns bra för alla, säger Anneli Wisén.

Vittra Saltsjö-Boo är en F-9-skola med förskola som ligger i Orminge Centrum. Skolans placering är en av orsakerna till att få har den som sitt förstaval.

– Bedömningen är att lokalerna tyvärr påverkar skolans möjligheter att locka elever, säger Anneli Wisén.

Det går cirka 45 barn i förskolan, och cirka 130 elever i årskurs F-9. Skolan har omkring 30 medarbetare.

Alla tillsvidareanställda medarbetare kommer att erbjudas nya tjänster inom AcadeMedia inför läsåret 2019/2020.

För mer information, kontakta:
Anneli Wisén, utbildningsdirektör Vittra, anneli.wisen@vittra.se , Telefon: 073 365 00 36

Rektorn har ordet

Vittra Saltsjö-Boo är en förskola och skola där alla barn och elever får möjligheter att att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och närvarande vuxna. Vårt mål är att våra barn och elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för. När våra elever lämnar oss i åk 9 så är vårt mål att alla elever ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen och vårt uppdrag under deras skoltid är att hjälpa och stötta dem så att de når sin fulla potential. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt var 6:e vecka och stämmer också av elevernas kunskapsresultat. På så sätt får vi veta hur vi ska ta nästa steg.

Vår verksamhet grundar sig på nära pedagogiska relationer, där vuxna är närvarande bland eleverna under hela skoldagen. Det gör att alla barn och elever blir sedda. På så sätt har vi möjlighet att snabbt göra insatser och anpassa verksamheten efter barnens och elevernas behov. Våra dagliga samlingar bidrar också till en trygg lärmiljö och att alla barn och elever blir sedda.

En annan viktig grund är relationerna med föräldrar. Vi vill ha ett nära samarbete med hemmet så att vi tillsammans kan stötta barnen och eleverna på bästa sätt. Vi har regelbundna träffar under året såsom utvecklingssamtal två gånger per läsår, föräldramöten och föräldrafika. För förskolan och minorerna är även hämtning och lämning viktiga avstämningstillfällen.

Vittra Saltsjö-Boo är en förskola och skola där barn, elever, lärare och pedagoger trivs, utmanas och utvecklas!

Anna Björnsson
Förskolechef och rektor

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?