×
 

Hoppa till innehållet

Express yourself

Hos oss blir alla redo för att göra sin röst hörd. För att aktivt kunna bidra i samhället förbereder vi barnen och eleverna med förmågan att ta reda på sin åsikt och uttrycka den i olika sammanhang. Att prata inför människor är viktigt och vi tränar på olika sätt att uttrycka oss för att stärka förmågan att kommunicera oavsett situation och publik.

Hos oss får eleven träna sin förmåga att tala inför andra och sakligt framföra sin åsikt. Express yourself kan också vara att uttrycka sig på andra sätt för att göra sin röst hör och nå sin mottagare. Helt enkelt: ta reda på vad du står för eller vill säga – vässa dina argument – engagera mottagaren.

Så jobbar vi med Express yourself i skolan

  • Uttrycka sig i tal och skrift

    Våra barn och elever får skriva artiklar eller spela in poddar via redaktionen. Genom det övar eleverna på att utrycka sig i olika former och kanaler.

  • Spela teater

    För de yngre barnen kan Express yourself övas genom att man får spela teater och uppträda för sina kompisar som publik.

  • Debattera och diskutera

    Genom att låta eleverna debattera för eller emot ett givet ämne övar eleverna på att hitta argument och sakligt framföra sina åsikter.

Vill du läsa om våra andra verktyg?

Med hjälp av våra pedagogiska verktyg skapar vi en tydlig struktur, en modig kultur och ett medvetet lärande.