×
 

Vittra Rösjötorps förskola i Sollentuna

Vittra Rösjötorp är en Reggio Emilia inspirerad förskola där vi ser det kompetenta barnet och arbetar aktivt med inkludering. Vi har fyra avdelningar på vår förskola. På avdelningen Humlan går de yngsta barnen 1-2 år, på Räven går de som är 2,5 – 3,5 år, på Ugglan går barnen från att de är 3,5-5 år och på Björnen går de äldsta barnen som är 5-6 år. 

Barnen på avdelningen Björnen äter både lunch och mellis i matsalen medan de andra avdelningarna äter på respektive avdelning. Alla barn erbjuds vila, våra minsta barn vilar på avdelningarna och de äldre har vakenvila på avdelningen med saga.

Vi har aktiviteter på både svenska och på engelska och barnen får tillgång till båda språken. Varje avdelning har en förmiddag där de går på utflykt, till närliggande lekparker eller till skogen. Vi har ett aktivitetspass mellan lunch och mellanmål för våra barn som inte sover. Efter mellanmålet går alla avdelningar ut och har aktiviteter ute.

Bilder från förskolan

Fördelarna med Vittras förskola

Elev leker med plusplus och ler

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

Vittrasamling

Vittrasamlingar bidrar till gruppsammanhållning, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok