SchoolSoft Place your child in the queue

Vittra Rösjötorp International

Feedback

We want our school and preschool to be as good as possible for all who are a part of them. Therefore it is important that we get information about our shortcomings so that we can, through a dialogue with students and parents, improve in our work. Students or parents, who have a point of view to share, need to turn to the mentor teacher in the first place, and afterwards to follow our complaint process steps, so that the right people are able to get involved and are given the opportunity to manage the feedback. Comments and praise can be provided in writing, verbally or through visits. You can of course leave comments anonymously although they will be difficult for us to follow up on.

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata med förskolan eller skolan först

I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell skolpersonal. Om du inte får hjälp av personal på skolan/förskolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.

När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som (såvida du inte valt att vara anonym) kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.

Om du inte är nöjd med de åtgärder som förskolechef eller rektor vidtagit fyll i formuläret på denna länk.

Återkoppling och utredning

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

 

You will get a confirmation that your complaint has been received within 3 days. Within a week, you will get an explanation for how your complaint has been processed.

Other possibilities

It is possible for you to lodge your complaint directly to Vittras Child and Student Representative Rebecca Jernström, rebecca.jernstrom@academedia.se.

Didn't find what you were looking for?