SchoolSoft Place your child in the queue

Vittra Rösjötorp International

Feedback

We want our school and preschool to be as good as possible for all who are a part of them. Therefore it is important that we get information about our shortcomings so that we can, through a dialogue with students and parents, improve in our work. Students or parents, who have a point of view to share, need to turn to the mentor teacher in the first place, and afterwards to follow our complaint process steps, so that the right people are able to get involved and are given the opportunity to manage the feedback. Comments and praise can be provided in writing, verbally or through visits. You can of course leave comments anonymously although they will be difficult for us to follow up on.

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata med förskolan eller skolan först!
I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till ansvarspedagogen, därefter följa vår ansvarsordning (ansvarspedagog, rektor, huvudman), så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Vill du lämna ett klagomål till skolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar på denna sida. Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till expeditionen på skolan.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Om du inte är nöjd med de åtgärder som förskolechef eller rektor vidtagit fyll i formuläret nedan.

Klagomålsframställan

Enligt 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor har vidtagit kan du här göra en klagomålsframställan som skickas vidare till skolchefen.

Du kan välja att vara anonym, eller lämna namn och kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym kan vi inte kontakta dig för återkoppling. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att återkomma till dig senast tre dagar från det att vi mottagit din anmälan. När utredningen är färdig, kommer vi skriftligen att återkomma till dig med ett bemötande av klagomålet.


Ange namn


Ange förskolegrupp eller klass


Här beskriver du vad som hänt och vad du har för klagomål.


Vem har du kontaktat på förskolan eller skolan? Ange namn och befattning:


Hur behandlas mina personuppgifter? Du kan lämna ditt klagomål anonymt, men huvudmannen för Vittra kan hjälpa dig snabbare om du lämnar uppgifter om vem du är.

Återkoppling och utredning

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

 

You will get a confirmation that your complaint has been received within 3 days. Within a week, you will get an explanation for how your complaint has been processed.

Other possibilities

It is possible for you to lodge your complaint directly to Vittras Child and Student Representative Rebecca Jernström, rebecca.jernstrom@academedia.se.

Didn't find what you were looking for?