Intervju med Lea – nominerad till "Årets rektor"

Lea Colner, rektor på Vittra Rösjötorp, är nominerad till årets rektor 2023. I denna intervju delar hon med sig av sin passion för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö, och berättar om sin oväntade resa från att vara en ung lärare till att leda en av de mest framstående skolorna i Sverige.

Grattis till nomineringen årets rektor!

Tack så mycket! Det var en trevlig överraskning för mig, och jag kände mig väldigt glad och hedrad av att få den här nomineringen.

Vad tror du har lett till att just du blev nominerad?

Jag vill tro att jag blev nominerad eftersom min personal och de föräldrar som väljer vår skola uppskattar att jag har tydliga förväntningar och en klar vision för vår skola och förskola. Jag tror också att jag har tydlig kommunikation och att jag är öppen för att lyssna på förslag och idéer, lyssna på vad personal, barn och föräldrar tror fungerar bra och även vad som kan göras annorlunda. Att driva en skola är en gemensam insats, och jag känner mig mycket stolt, inspirerad och motiverad att kunna samarbeta med ett så kompetent och barninriktat team av lärare som jag har här på Vittra Rösjötorp.

Vad är det viktigaste och roligaste i din roll som rektor?

Det är ett enormt ansvar gentemot barnen, deras familjer och personalen. De har alla aktivt beslutat att antingen låta sitt barn utbildas i vår förskola/skola eller att välja vår skola som sin arbetsplats på Rösjötorp. Det viktigaste är först och främst att se till att vi är en plats som är säker för alla, där barn och personal kan uttrycka sig, lära sig utifrån sina förmågor och att vi ständigt strävar efter att utmana dem att vara aktiva och reflekterande tänkare, att upprätthålla höga standarder inom akademisk och social utveckling. Vi strävar efter att utrusta våra elever med de färdigheter och kunskaper som är nödvändiga. Färdigheter som personligt ansvar, kreativitet, samarbete, uthållighet och självförtroende, för att nämna några.

Jag älskar verkligen att prata med barnen

En av de mycket viktiga, men också roliga, delarna av min roll är definitivt att vara tillgänglig för barnen. Jag älskar när de kommer till mig och bara utbyter några ord. När jag träffar dem i deras klasser eller under deras rasttid omges jag omedelbart av så många barn som vill dela med sig av sina upplevelser, dagliga händelser, planer och förslag. Jag älskar verkligen att prata med barnen, att se glimten i deras ögon när jag kallar dem vid deras namn. Det får dem att känna sig uppskattade och sedda, vilket är mycket viktigt.

Lea omgiven av affischer av de globala målen

Har du alltid velat bli rektor och hur blev du rektor?

Jag är en certifierad grundskollärare (F-6) och började min undervisningskarriär år 2009. År 2019 blev jag ombedd att ta på mig rollen som rektor på Vittra Rösjötorp, där jag tidigare arbetade som lärare och teamledare. Jag hade alltid en dröm om att bli lärare, men jag tänkte aldrig aktivt att jag en dag skulle bli rektor för en skola. Intressant nog har jag faktiskt som barn drömt om att ha min egen skola, gjorde skisser av lärmiljön och hur min skola skulle se ut. Vid 13 års ålder startade jag faktiskt min egen sommar- och senare helgskola för barnen som bodde i området där jag växte upp. Så det är roligt, men jag var redan som tonåring en rektor, huvudman och lärare för min egen skola i mitt hembygdsområde.

Hur ser du på din roll och uppdrag?

Skolvärlden idag är så komplex, och med den kommer också det arbete som en rektor behöver göra och ta hand om. Genom att besöka olika skolor över hela världen under åren, leda konferenser och möta praktiker och forskare inom utbildningsområdet har jag fått en djup förståelse för skolutveckling, dess komplexitet och utmaningar. Min holistiska och transformationsinriktade skolledarskap spelar en viktig roll i min strävan att främja utbildningsinnovation, skapa en vision för framtiden, bygga en kultur av samarbete och ge andra möjligheter att växa och utvecklas. 

Min holistiska och transformationsinriktade skolledarskap spelar en viktig roll i min strävan att främja utbildningsinnovation.

Berätta lite mer om Vittra Rösjötorp.

Vittra Rösjötorp International är en förskola och grundskola upp till årskurs 6 som ligger i det vackra Rösjö naturreservatet i Sollentuna. Vi är en skola där medvetet lärande, tvåspråkighet och hållbarhet står i centrum. Vår tvåspråkiga inriktning, svenska och engelska, ger barn och elever möjlighet att lära sig engelska språket, utöver den svenska läroplanen, redan från tidig ålder. Vi arbetar nära naturen, våra pedagoger är närvarande och lär känna alla elever, vilket gör att eleverna känner sig trygga och sedda.

Skolan blev år 2021 utvald som en av 100 exemplariska skolor i världen för vårt arbete med Agenda 2030. Dessutom utsågs vi till en av de fem mest hållbara skolorna i Sverige år 2021 av Håll Sverige Rent, och år 2022 fick vi Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

Det som utmärker oss är också mycket goda resultat i nationella prov i alla årskurser samt att alla våra undervisande lärare på förskola och skola är utbildade, samt att alla våra lärare i årskurs 1-6 även har svensk lärarlegitimation. Våra lärare talar eller förstår både svenska och engelska, och det gör även eleverna när de avslutar sin skolgång hos oss. 

Årets rektor utses den 19 oktober, är du nervös inför det?

Nej, jag är inte nervös. Jag ser mindre och större framgångar i allt vi har uppnått genom åren i vår skola, och jag är mycket nöjd och glad med det. För mig är detta dagen då jag tillsammans med mitt ledningsteam kommer att njuta av och delta i mycket intressanta föreläsningar som är organiserade av Skolledare21.

Tack Lea för intervjun!