Vittra Rösjötorp har tilldelats utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"

Vittra Rösjötorp har tilldelats utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" av Skolverket. Utmärkelsen innebär att skolan följer huvudprinciperna för och arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och FN:s globala mål i Agenda 2030.

"Vi känner oss oerhört stolta och glada över att Vittra Rösjötorp har blivit synonymt för en skola där undervisning för hållbar utveckling står i centrum och att vårt otroliga arbete uppmärksammas även av Skolverket" säger skolans rektor Lea Colner.

Personalen på Vittra Rösjötorp sitter tillsammans i skolan och ser glada ut

Personalen på Vittra Rösjötorp

Hållbarhet är centralt inom Vittra

På Vittra arbetar vi aktivt med hållbarhet och kopplar vår undervisning till Agenda 2030 och FN:s globala mål. Vi vill att våra barn och elever ska lära sig om sig själva och världen och att de ska få rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre, mer hållbart samhälle.

Vittras kvartersmål innebär att vi jobbar med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Eleverna får lära sig om vår tids utmaningar och möjligheter, vilket lägger grunden för att de själva ska kunna påverka sin omvärld. Det innebär rent konkret att vi genom olika projekt under året arbetar med att förstå vikten av hållbar utveckling och hur vi kan skapa ett bättre samhälle, ett bättre kvarter.