Vittra firar FN-dagen

24 oktober är det FN-dagen. Samhällsengagemang är centralt inom alla Vittras skolor, så för oss är FN-dagen en viktig dag att uppmärksamma och fira. Vi har pratat med några elever och lärare om hur de jobbar med de globala målen i skolan och varför det är viktigt.

Vittras Kvartersmål

På alla våra skolor inom Vittra arbetar vi med FN, FN:s Globala mål och Agenda 2030 genom det vi kallar för Kvartersmålen. Vi arbetar med projekt kopplat till de globala målen tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever och personal i detta arbete. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra skillnad.

Varför firas FN-dagen?

FN-dagen är en temadag den 24 oktober varje år för att fira FN:s födelsedag. 24 oktober 1945 kom FN till efter att de ursprungliga medlemsländerna skrivit under FN-stadgan tidigare samma år. FN-stadgan är det som reglerar organisationens befogenheter och uppgifter. I den finns bland annat FN:s ändamål, syften och uppgifter angivna samt vad medlemsländerna förbinder sig till.

"Alla mål behövs för att vi ska få ett bra samhälle"

Vi har pratat med fyra av våra elever om hur de får arbeta med de globala målen i skolan, vilket som är det viktigaste målet och fått tips på hur vi alla kan tänka för att göra vår gemensamma värld till en bättre plats.

Fyra elever på Vittra i ett bildcollage.

Siri går i årskurs 5 på Vittra Forsgläntan, Elis och Sven går i årskurs 8 på Vittra Landborgen och Adam går i årskurs 3 på Vittra Rösjötorp.

Varför är FN:s Globala mål viktiga?

- De är viktiga för att om vi inte når målen snart så kommer det fortsätta vara hunger, fattigdom och miljöförstöring. Om vi nådde en del av de här målen skulle många människor få ett bättre liv och vi skulle få en bättre planet, säger Siri.

- Det är viktigt att arbeta med FN-målen för att hjälpa världen, så att det blir bättre. Till exempel kan man plocka skräp, inte slösa på mat och ha respekt mot alla, svarar Adam.

- De visar hur mycket som kan bli bättre i världen, de ger hopp och inspiration att bidra till förbättring, säger Sven.

- Målen är viktiga för att veta vad man ska sträva efter. Om man vet vad man ska uppnå blir det enklare att göra en plan. Målen strävar efter att göra världen till en bättre plats vilket vi alla gynnas av, säger Elis.

Berätta om något ni har fått göra i skolan som har med de globala målen att göra.

- Vi arbetar till exempel med "Den stora plastutmaningen". Vi arbetar med mål nummer 13 “Bekämpa klimatförändringarna” och vi har plockat skräp. Det arbetet tyckte jag var bra. Vi hjälper naturen, berättar Adam.

- Vi har tittat på korta filmer om varje mål, vi har pratat och diskuterat dem väldigt mycket och vi har fått tips på vad vi själva kan göra för att påverka och jobba för en del av målen. Jag känner att jag har fått bra koll på de globala målen, säger Siri.

- Sedan vi var små har vi pratat om de globala målen i skolan. När vi blivit äldre har vi arbetat mer utvecklat med målen. Just nu arbetar vi med en FN-debatt där vi elever representerar olika åsikter i världen där vi debatterar och skriver utifrån FN:s globala mål och dess konventioner, berättar Sven och Elis.

Är det något av de globala målen som du tycker är extra viktigt?

- Jag tycker att nummer 1, 2, 14 och 15 är viktiga. Nummer 1 för att vi behöver alla ha en familj som vi kan ta hand om. Mål 2 för utan mat kan man dö. Nummer 14, haven ger oss vatten och vi ska inte skräpa ner det. Och mål 15 handlar om att tänka på naturen och vi får vår luft av naturen, säger Adam.

-  Mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringar. Utan en frisk jord att bo på finns vi inte och klimatförändringar är grunden till många av våra problem och konflikter, säger Sven.

- Mål nummer 4, god utbildning till alla. En bra utbildning är vägen ut från fattigdom. Med en bra utbildning kan du hjälpa din familj och också själv komma från fattigdom. En bra utbildning får oss och samhället att utvecklas, säger Elis.

- Jag kan inte välja bara ett mål, alla är lika viktiga. De behövs allihop för att vi ska få ett bra samhälle, tycker Siri.

Har du något tips på vad man kan göra för att göra världen till en lite bättre plats?

- Tänka till innan man reser någonstans eller köper något nytt. Och att man lär sig om de globala målen och vad de betyder, säger Siri. 

- Man kan försöka att inte slösa mat, inte skräpa ner och tänka på miljön. Man behöver till exempel inte åka bil eftersom det är mycket avgaser, säger Adam.

- Att inte vara för dömande mote sina medmänniskor, man vet inte alltid vad de går igenom. Att inte vara för hård mot sig själv, du måste själv må bra för att få andra att må bra, säger Elis.

- Att inte göra samma fel om och om igen, utan att lära sig av sina misstag och också hitta nya lösningar, säger Sven.

“Eleverna är vår framtid och det är deras framtid vi bygger”

Alexandra Runemalm jobbar som arbetslagsledare för juniorerna på Vittra Forsgläntan och Julia Andersson är lärare och mentor för klass 3B på Vittra Rösjötorp. De berättar mer om hur eleverna får arbeta med de globala målen, både i undervisningen men även övrig tid i skolan, och varför det är så viktigt.

Två lärare på Vittra i ett bildcollage.

Alexandra Runemalm från Vittra Forsgläntan och Julia Andersson från Vittra Rösjötorp.

Varför är det så viktigt att arbeta med FN:s globala mål i skolan?

- I skolan ska vi arbeta med hållbar utveckling i alla ämnen och då är arbetet med FN:s globala mål en självklar del i detta. Det ger visioner och hopp kring hur framtiden ska se ut och det behöver vi visa för att våra elever ska slippa känna klimatångest och att det inte finns något de kan göra för att påverka, säger Alexandra.

- Eleverna är vår framtid och det är deras framtid vi bygger. De måste vara förberedda och medvetna om det som pågår i världen så att de också kan vara med och påverka. Vi lever i ett internationellt samhälle där global samverkan blir allt viktigare, därför är det viktigt att få med det redan från start – det vill säga redan från skolan, säger Julia.

Hur inkorporerar ni de globala målen i undervisningen i klassrummet?

 - Vi har valt ut ett globalt mål i veckan som vi har fokuserat på. Vi lär oss mer om själva målet under vår samlingstid och arbetar med det under de ämnespass där det varit möjligt. Det är viktigt att eleverna möter målen på olika sätt i olika ämnen, berättar Alexandra.

- Vi brukar arbeta temabaserat och ämnesöverskridande. Dels har vi återkommande temadagar och arbeten för hela skolan som är förknippade med specifika FN-mål. Vi arbetar även i mindre projekt som knyter an till elevernas egen vardag. I årskurs 3 arbetar vi exempelvis just nu med "Den stora plastutmaningen" från UR för att göra eleverna mer medvetna över deras egen plastkonsumtion och om plastens påverkan på miljön, berättar Julia.

Hur jobbar ni med de globala målen i undervisningen som inte sker i klassrummet?

- Vi har Kulturdagar på vår skola där vi i åldersblandade grupper möts och arbetar kring ett tema till exempel Vittraförmågorna eller de globala målen, säger Alexandra.

- De globala målen är representerade i hela vår skolverksamhet. På fritids har vi exempelvis något vi kallar "Movement" som är kopplat till mål nummer 3 - "God hälsa och välmående". På skolan har vi även ett starkt elevråd som tar upp elevernas röster om vad de tycker är viktigt. Under det senast klassrådet som vi i årskurs 3 hade ansåg de att skolan bör anordna en matsvinns-tävling. På så sätt kan vi belysa både frågor förande hunger men också hållbar konsumtion, säger Julia.

Vad får eleverna ut av att lära sig om detta?

- De rustas med verktyg för att kunna skapa en framtid som inte bara gynnar dem själva utan även andra människor. De har också en kunskap som gör att de kan göra medvetna val när det kommer till det som rör hållbar utveckling och vårt klimat, säger Alexandra.

- Eleverna får välbehövlig kunskap för livet genom att lära sig om de globala målen. De får insikter om hur världen fungerar och vad som sker runt om i världen, samtidigt som de får verktyg för att göra sina röster hörda och kunna påverka. Eleverna får inte enbart teoretisk kunskap, utan även praktisk som gör dem handlingskraftiga och redo för morgondagens utmaningar, säger Julia.