Internationell profil på Vittra Rösjötorp

På Vittra Rösjötorp i Sollentuna har vi extra fokus på internationella frågor, språk och mångfald genom vår internationella profil. Det innebär en ökad medvetenhet om globala ämnen, engagemang i internationella dagar och en tvåspråkig undervisning. Detta ger våra elever en bredare syn på världen och dess kulturer.
Fyra glada elever sitter på en bänk på Vittra, i bakgrunden syns FN:s globala mål.

Varför internationell profil?

Vi tror på att det är viktigt att våra elever lär sig om världen omkring dem. Genom vår internationella profil får eleverna möjligheten att lära sig om olika länder, deras traditioner, språk och kulturer. Detta främjar en ökad förståelse, tolerans och respekt för mångfald. Elevernas vardag präglas av ett extra fokus på globala och internationella teman. Genom övergripande projekt och arbeten knutna till FN:s globala mål får eleverna möjligheten att engagera sig i frågor som sträcker sig bortom klassrummets väggar.

Tvåspråkig undervisning

En del i den internationella profilen är vår tvåspråkiga undervisning. Redan på förskolan har vi aktiviteter på både svenska och engelska och på så sätt blir engelskan en naturlig del i vardagen för barnen. Vår personal kan båda språken och all undervisning utgår från den svenska läroplanen.

Fördelar med ett internationellt fokus

Den internationella profilen har bidragit till att vi har en stor mångfald hos såväl personal som elever. På kort sikt får eleverna en rikare och mer inkluderande skolmiljö med människor från olika bakgrunder och kulturer. På lång sikt ger det dem fördelar i användandet av det engelska språket och en tidig introduktion till globala frågor, engagemang och värderingar.

Internationellt fokus präglar både förskola och grundskola

Vår internationella profil finns både på förskolan och i hela skolans verksamhet, från förskoleklass till årskurs 6. Vi tror på att forma framtidens globala medborgare och ge dem verktygen att navigera i och bidra till en mångkulturell värld.

Vill ni veta mer om vår internationella profil?

Vi välkomnar alla elever oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter av engelska till oss. Kontakta vår rektor Lea Colner om ni vill veta mer.