Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Röda stan

Fritidshem

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Därför har vi integrerat fritidsverksamheten till en naturlig förlängning av skoldagen och den obligatoriska verksamheten. Vi erbjuder fritidsverksamhet för alla barn från förskoleklass till åk 3. För de äldre eleverna från åk 4 samarbetar vi med fritidsgårdarna i vårt närområde.

Verksamhetstider

Fritidsverksamheten har öppet kl. 06.15-17.30 och vi har gemensam öppning och stängning tillsammans med förskolan. När fritidsverksamheten öppnar på morgonen håller vi till på förskolan. Där får barnen en lugn och trevlig start på skoldagen där de kan välja mellan olika aktiviter. Frukost serveras mellan kl. 07.30-08:00 och mellanmål serveras mellan kl. 14.00-15.00 i skolans matsal. Fritidshemmet stänger ca. 2 dagar per läsår för planering (UF-dagar). Vid behov har vi öppet hela sommaren.

Aktiviteter

Det finns olika aktiviteter att välja mellan, en lugnare och en mer aktiv aktivitet. Ibland kan eleverna välja själva och ibland är det gemensamma aktiviteter för alla barn. Aktiviteterna syftar till att stimulera barnets hela utveckling så som rollekar, turtagningslekar och andra aktiviteter som stimulerar skapande, fantasi och rörelsebehov.

Lokaler och utemiljöer

Fritidshemmet befinner sig i samma lokaler som skolverksamheten. Vi har en skolgård som vi nyttjar och vi går ofta till närliggande parkområden. Vi besöker även närliggande fritidsgårdar, där våra barn från årskurs 3 får testa på verksamheten och få information inför årskurs 4.

Hittade du inte vad du letade efter?