Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Röda stan

Den dagliga verksamheten

Avdelningar

Hos oss på Vittra Röda Stans förskola finns det fem grupper; Gula, Röda, Blå, Gröna och Orangea. Grupperna är i första hand sammansatta utifrån ålder på barnen och gruppernas storlek varierar mellan 11-15 barn. Varje grupp har två pedagoger kopplade till sig förutom Gula, som är våra minsta barn, där tre pedagoger finns kopplade till gruppen.  Vi är engagerade pedagoger med stor arbetsglädje som erbjuder en trygg förskola med hög kvalitet.

Lärmiljö

Våra lokaler är anpassade för förskolebarn. Lärmiljön ändras efter barnens behov. Den uppmuntrar barnen till att undersöka, prova, lära och den skapar samspel mellan barnen och pedagogerna. Miljön är inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. Vi har en lite gård men gör ofta utflykter i närmiljön.

Lämning och hämtning

På vår förskola ser vi gärna att alla barn är på plats senast kl. 09.00, då vi börjar vår pedagogiska verksamhet. Vid hämtning efter kl. 17.00 slår vi ihop barngrupperna och samlas i fritidshemmets lokaler.

Ansvarspedagog

Våra barn i förskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av barnens UP (Utvecklingsplan). Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Hittade du inte vad du letade efter?