SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Röda stan

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi har två föräldramöten per läsår. På föräldramötena presenterar vi vår verksamhet närmare och ger er föräldrar tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Föräldraråd

Vår förskola har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter. Rådet ses ett antal gånger per termin och diskuterar verksamhetsövergripande frågor. Vi har också en föräldraförening som ordnar roliga aktiviteter på fritiden. De har en egen facebookgrupp kallad ”Föräldrar på Vittras förskola”.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten.Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?