SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Röda stan

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Linda Strömberg
Enebygatan 22
602 18 Norrköping

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Linda Strömberg telefon 011-21 38 70 eller mejl linda.stromberg@vittra.se
Skolläkare: Stefan Holmström kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Satu Trygg. Nås via skolans telefon 011-21 14 70 eller mejl satu.trygg@vittra.se
Specialpedagog: Linda Nordlander, kontaktas via skolans telefon 011-21 14 70 eller via mejl linda.nordlander@vittra.se
Skolpsykolog: Hanna Rohani kontaktas via skolsköterskan eller den centrala elevhälsan.

Hittade du inte vad du letade efter?