×

Läsårstider

Här hittar du datumen för när höst- och vårterminerna börjar och slutar, lovdagar och UF-dagar då verksamheten håller stängt.

Våren 2021

Skolstart vårtermin 2021

Skolan börjar igen den 11 januari 2021 enligt schema. Scheman för de olika klasserna finns på Schoolsoft.

Avvikande datum

1–2 mars – UF-dagar*
22–23 april – UF-dagar*
14 maj – Lovdag
11/6 – UF-dag, förskola och fritidshemmet öppet som vanligt
15-16 juni – UF-dagar*. Även Förskola och fritidshemmet stängt

Sportlov

Sportlovet 2021 är vecka 8 mellan den 22 och 26 februari

Påsklov

Påsklovet 2021 är vecka 14 mellan den 6 och 9 april

Skolavslutning 2021

Skolavslutningen är 10 juni kl. 14-15.

Hösten 2021

Skolstart hösttermin 2021

Höstterminen 2021 börjar efter sommarlovet den 16 augusti och slutar 22 december.

Avvikande datum

10-11 augusti – UF-dagar*. Även Förskolan och fritidshemmet stängt
13–14 september – UF-dagar*

Höstlov

Höstlovet 2021 är vecka 44 mellan 1 november och 5 november.

*UF-dagar står för Utvärdering- och planeringsdagar då all personal på skolan utvärderar, planerar och förbereder verksamheten.

lasarstider