×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Röda Stans förskola i Norrköping

Vittra Röda Stans förskola i Norrköping består av fyra avdelningar, två stycken för de äldre barnen som är 3-5 år och två stycken för de yngre barnen som är 1-3 år. Klockan 09:00 startar vi upp dagen gemensamt på varje avdelning med Vittrasamlingar där dagens undervisning och rutiner presenteras för barnen.

Barnen äter på respektive avdelning upp till det läsår de fyller 5 år, därefter äter de i matsalen för att förberedas inför starten i förskoleklass. Vi erbjuder en varierad kost med grönsaksbuffe från vårt egna tillagningskök.

Fördelarna med Vittras förskola

 • Vittraförmågorna

  Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.

  Elev leker med plusplus och ler
 • Vittraboken

  I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.

  Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok
 • Vittrasamling

  Vittrasamlingar bidrar till sammanhållning i gruppen, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.

  Elever sitter i en halvcirkel med sina Vittraböcker framför en pedagog

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Ett barn på Vittras förskola sitter på golvet och leker med träklossar.

Inskolning på förskolan

Första inskolningsdagen varierar och själva inskolningen brukar ta två veckor men det är individuellt.

Har ditt barn gått på förskola tidigare brukar inskolningen gå snabbare. Tiderna för den första dagen är kl. 09.30-10.30. Tider för övriga dagar får du på plats.

Under de tre första inskolningsdagarna är du som förälder med under hela vistelsetiden. Resterande dagar är önskar vi att någon av föräldrarna är på stand-by under hela inskolningsperioden på två veckor.

Ta med extrakläder, exempelvis regnkläder och gummistövlar och ombyten (strumpor, underkläder, överdel och underdel). Ni behöver inte ta med blöjor, det står Vittra för.

En pedagog sitter med en ung elev i knät och läser en bok

Välkommen att besöka oss på Vittra Röda Stan

Du är varmt välkommen på besök för att lära känna oss och vårt arbetssätt.