×
 

Om oss på Vittra Röda Stan

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

För oss på Vittra Röda Stan är det viktigt att våra elever känner sig sedda av vuxenvärlden och vågar vara sig själva. Därför jobbar vi i nära pedagogiska relationer.

Vi vet att modiga barn och elever våga lära sig nya saker, uttrycka sin åsikt och nå sina mål. Med hjälp av Vittra-verktygen lär vi barnen om sig själva och att känna just trygghet. För när barn och elever förstår sig själva förstår de också samhället och att de kan vara med och påverka.

Vittra Röda Stan ligger centralt i Norrköping med bra förbindelser och närhet till Folkparken.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
Elever på Vittra med dator och mikrofoner på inspelning