SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av vår skola på Vittra Östertälje! Här under hittar du en länk till vårt ansökningsformulär.

Vår skola

Här ställer du ditt barn i kön till Vittra Östertäljes förskoleklass och grundskola

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Vid avgiftsdebitering för skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

Informationsmöten

Inför varje kommande läsår har vi på Vittra Östertälje informationskvällar för er som har barn som står i vår kö. Inbjudan till dessa informationskvällar skickas ut via e-post eller post. Under mötet får ni höra mer om vår verksamhet, gå runt i våra lokaler och titta, samt ställa frågor till personalen och våra elevambassadörer.

De familjer som erbjuds plats får med sig underlag under kvällen eller inom kort efter dessa informationsmöten, och under våren har vi inskolning för blivande förskoleklass och övriga årskurser inbjuds till Öppet Hus. Separat information om detta kommer under vårterminen.

 

Hittade du inte vad du letade efter?