×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa på Vittra Östertälje

För oss på Vittra är ditt barns hälsa viktig. Elevhälsan ska tillsammans med skolans lärare och övrig personal se till att eleverna har en så bra skol- och lärandemiljö som möjligt, både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga och sociala utveckling.

Vad gör elevhälsan?

Vårt elevhälsoteam på skolan består av specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och rektor. Ett elevhälsoteam finns på skolan med uppdraget att ge elever de resurser som behövs för att underlätta och hjälpa inlärning och utveckling. Det innebär att du som elev kan komma i kontakt med elevhälsan om du exempelvis behöver extra stöttning. Du kan läsa mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar med barnens utveckling.

Specialpedagogen

Arbetar i nära samarbete med lärare med att kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar. De har också en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Kuratorn 

Fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering. 

Skolpsykologen 

Samverkar med pedagogisk personal, genom konsultation och utbildning. Genomför bedömningar och utredningar för att upptäcka psykologiska eller inlärningsmässiga hinder, samt föreslår anpassningar och åtgärder. 

Medicinsk insats

Skolsköterskan utför vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet (öppnas i nytt fönster) och finns där för våra elever med uppgift att hålla ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan.

Vårt elevhälsoteam består också av en skolläkare som träffar elever för medicinsk bedömning och kompetens i elevhälsoarbetet.

Öppen mottagning erbjuds för att eleven själv ska ges möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.

Lärare hjälper en elev med skolarbete runt ett bord med fler elever.

Hälsobesök i grundskolan

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Förskoleklass: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2: Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6: Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8: Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Fyra glada elever på Vittra sitter i en gunga på skolgården.

Har du frågor om elevhälsan på Vittra Östertälje?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Här kan du också se vilka roller som ingår i vårt elevhälsoteam.